Khai giảng lớp Bồi dưỡng chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng

 Sáng ngày 4/5, tại Hội trường khu A, Đảng bộ khối các trường Đại học phối hợp với Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Đồng chí Nguyễn Đức Trí - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Văn Mẽ, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu Phó nhà trường cùng các đồng chí lãnh đạo khác và 240 học viên đã về dự khai giảng.

        Học viên của lớp là cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên ưu tú. Chương trình học tập sẽ diễn ra trong thời gian 2 tuần, thời gian học vào 02 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Tham gia khóa học, học viên được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước, pháp luật XHCNVN; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác…

       Phát biểu tại lễ khai giảng, NGND. TS Nguyễn Đức Trí - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, HSSV nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ lý luận chính trị - hành chính củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ trong thời kỳ mới. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện để khóa học diễn ra thành công, hiệu quả. Đồng chí đề nghị các học viên cần xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc tự giác trong học tập, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của trường, của lớp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện./.

Nguồn tin từ trường ĐHCN Việt-Hung!

Comment