Liên và dòng chảy nghĩa tình

LỜI MỞ ĐẦU

   Đỗ Liên             

Nếu có một từ để diễn tả những ngày dịch gia ở Sài Gòn, đối với tôi, đó là “chưa từng có".

Chưa từng có cảnh quận cách lỵ quận, phường cách ly phường, nhà cách ly nhà trong hơn 160 ngày ròng rã.

Chưa từng có hơn 24.000 doanh nghiệp phá sản, với trung bình mỗi ngày có 100 đơn vị bốc hơi trên thị trường thành phố, kéo theo hàng triệu lao động mất kể sinh nhai.

Chưa từng có đến 4,7 triệu người nghèo chờ đợi từng đồng tiền, từng bao gạo cứu trợ.

Và đau đớn nhất, cũng chưa từng có một căn bệnh cướp đi sinh mạng của hơn 14.000 đồng bào, đẩy 1.500 em học sinh vào bi kịch mồ côi....

Comment