Chương trình Sách và Văn hóa đọc

Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo Chương trình Sách và Văn hóa đọc của Trường ĐHCN Việt-Hung
Thời gian: 8h00- 17h00, ngày 21/4/2023 (Thứ 6)
Địa điểm: Thư viện số Trường ĐHCN Việt - Hung, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội. Xin mời các thầy cô và các em sinh viên đến tham dự.
Trân trọng!

Nguồn tin từ Trung tâm TT Thư viện trường ĐHCN Việt - Hung

Comment