Dòng Nội dung
1
Điện tử công suất : Lý thuyết, thiết kế, ứng dụng. / Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh Tập 1
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2004
701 tr. : ; 24 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Điện tử công suất Lý thuyết - Thiết kế - Ứng dụng / Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2004
701tr. ; 24cm.


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình kỹ thuật điện : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp / Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2015
242tr. ; 24cm.
Bộ giáo dục và đào tạo

Đầu mục:4
4
Kĩ thuật điện / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2016
188tr. ; 27cm.


Đầu mục:4

5
Kỹ thuật chiếu sáng : Chiếu sáng tiện nghi và hiệu quả năng lượng Lê Văn Doanh (Chủ biên)

287tr. ; 24cm.
Lê, Văn Doanh

Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)