Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ thuật số / Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp Nguyễn Viết Nguyên :
Hà Nội : Giáo dục, 2002
240tr. ; 27cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình linh kiện điện tử / Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp Nguyễn Viết Nguyên :
Hà Nội : Giáo dục, 2002
247tr. ; 24cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình linh kiện điện tử / Nguyễn Viết Nguyên chủ biên; [ và những người khác]
Hà Nội : Giáo dục, 2008
195tr. ; 24cm.


Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình linh kiện điện tử / Nguyễn Viết Nguyên...{ và những người khác}
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2015
195tr. ; 24cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:4)

5
Kĩ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ chủ biên; [ và những người khác]
Hà Nội : Giáo dục, 2009
271tr. ; 27cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)