Dòng Nội dung
1
Hành vi người tiêu dùng / Nguyễn Xuân Lãn, Phạm Thị Lan Hương, Đường Thị Liên Hà
Hà Nội : Tài chính, 2011
336 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)