Dòng Nội dung
1
Điều khiển lập trình với PLC RSLogix / Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2013
319 tr. : Minh họa ; 24 cm

Đầu trang tên sách ghi: Tự động hóa trong công nghiệp
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Điều khiển và giám sát trong công nghiệp / Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Hà Nội : Từ điển Bách Khoa, 2013
302 tr. ; 24 cm

Nội dung sách: Hướng dẫn cài đặt. Điều khiển lập trình với S7200. Kết nối S7200 - WinCC với Opc Server ( PC Access). Tạo giao diện người và máy WinCC. Điều khiển lập trình với Logo.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Gia công khuôn với Pro Engineer và Rapidform Xor / Trương Minh Trí, Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển
Hà Nội : Từ điển Bách Khoa, 2013
335 tr. : Minh họa ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Giao diện người và máy (HMI) với S7 và Intouch / Lê Ngọc Bích, Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy
Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2013
303 : Minh họa ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS2 phiên bản 9.0 / Phạm Quang Huy, Phùng Thị Nguyệt
Hà Nội : Giao thông vận tải, 2005
510 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)