Dòng Nội dung
1
Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp / Nghiêm Văn Lợi, Nguyễn Minh Đức
Hà Nội : Tài chính, 2008
365tr. ; 24cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp / Nghiêm Văn Lợi, Nguyễn Minh Đức
Hà Nội : Tài chính, 2009
365tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp / Nghiêm Văn Lợi, Nguyễn Minh Đức
Hà Nội : Tài chính, 2008
365tr. ; 24cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)