Dòng Nội dung
1
2
Kết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp / Nguyễn Quang Viên (chủ biên), Phạm Văn Tư, Hoàng Văn Quang
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
238 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Ví dụ tính toán kết cấu thép / Hoàng Văn Quang (chủ biên), Hàn Ngọc Đức, Nguyễn Quốc Cường
Hà Nội : Xây dựng, 2013
206 tr. : minh họa ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)