Dòng Nội dung
1
101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Vũ Kim Dũng, Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm
Hà Nội : Thế giới, 2008
179tr. ; 21cm.


Đầu mục:197 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
3
4
Bài tập cơ học ứng dụng / Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng
Hà Nội : Giáo dục, 2006
200tr. ; 27cm.


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Bài tập cơ học. Đỗ Sanh: Lê Doãn Hồng Tập hai, Động lực học /
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2016
291tr. ; 24cm.


Đầu mục:4