Dòng Nội dung
1
500 câu hỏi đáp về thực hành sửa chữa máy điện và động cơ điện / Tạ Nguyễn Ngọc và nhóm cộng tác
Tp.HCM : Thanh niên, 2008
502 tr. ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa máy điện. Tập 3 / Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt
Hà Nội : Giáo dục, 1995
315 tr. ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Công nghệ Máy điện - Cơ điện / Nguyễn Văn Tuệ, Nguyễn Đình Triết
Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2009
321 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình kỹ thuật điện : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp / Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2015
242tr. ; 24cm.
Bộ giáo dục và đào tạo

Đầu mục:4
5
Giáo trình Máy điện đặc biệt / Nguyễn Trọng Thắng
Tp.HCM : ĐHQG Tp.HCM, 2008
100 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)