Dòng Nội dung
1
Cẩm nang xử lý sự cố điện điện tử / Trần Thế San, Nguyễn Trọng Thắng
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2001
320tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình lý thuyết điện công nghệ / Nguyễn Quân, Nguyễn Ngọc Thiêm
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2009
162tr. ; 29cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình lý thuyết khí cụ điện / Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2009
106tr. ; 29cm.
Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Hướng dẫn tính toán thiết kế thiết bị điện : Phần 1: Máy ngắt điện cao áp
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2003
233tr. ; 27cm.


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Hướng dẫn tính toán thiết kế thiết bị điện : Phần 1: Máy ngắt điện cao áp
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2003
233tr. ; 27cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)