Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : Tập 1: Mạch điện cơ bản. (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
280 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Cơ sở kỹ thuật điện/ : Dùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp chuyên điện / Hoàng Hữu Thận
Hà Nội : Giao thông vận tải, 2000
570 tr. ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : Tập 1: Mạch điện cơ bản. (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
311 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : Tập 2: Mạch điện chức năng. (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
307 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Điện tử căn bản : Đo điện tử. Điện trở - Tụ điện - Biến áp. Diode - Chỉnh lưu - Nhân điện áp. Transistor. Phạm Đình Bảo Tập 1 /
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2004
250tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)