Dòng Nội dung
1
110 mạch ứng dụng OP - AMP / R. M. Marsson; Ngô Đức Hoàng dịch
Hà Nội : Cơ sở thực nghiệm kỹ thuật Thông Tấn xã Việt Nam. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tin học Datasa, 1990
64 tr. : Minh họa ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
3
Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử / Vũ Quý Điềm chủ biên
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
478Tr. ; 27cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử / Vũ Quý Điềm chủ biên
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2007
478Tr. ; 27cm


Đầu mục:49 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Điện tử công suất : Bài tập - Bài giải - Ứng dụng
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
195tr. ; 24cm.


Đầu mục:70 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)