Dòng Nội dung
1
Họ vi điều khiển 8051 / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009
412tr. ; 24cm.


Đầu mục:44 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống đài phun nước tự động sử dụng vi điều khiển PIC 16F877A / Trịnh Thị Oanh; Th.s Nguyễn Huy Hoàng hướng dẫn
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2019
53 Tr. ; 27 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Tính toán thiết kế mạch điều khiển LCD và các loại Led hiển thị ứng dụng vi điều khiển / Hoàng Văn Quân, Nguyễn Đức Toàn; Th.S Đào Tất Hùng hướng dẫn
Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2020
72tr ; 27cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Ứng dụng vi điều khiển tính toán và thiết kế mạch khống chế nhiệt độ phòng / Lưu Thế Quyết; Th.s Phạm Thị Thanh Nga
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2019
65 Tr. ; 27 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)