Dòng Nội dung
1
Bài giảng lý thuyết ô tô
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2015
212 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

2
3
Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2017
443tr. ; 27cm.


Đầu mục:4

4
Cấu tạo gầm ô tô tải, ô tô buýt / Nguyễn Khắc Trai
Hà Nội : Giao thông vận tải, 2007
451tr. ; 24cm.

Cuốn sách trình bày tập trung vào các kết cấu phần chuyển động, điều khiển và an toàn chuyển động của ô tô tải, ô tô buýt, đoàn xe, với các nội dụng: Phân loại chung, cấu tạo cụm bánh xe, hệ thống treo, hệ thống lái và hệ thống phanh
Đầu mục:69 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Cấu tạo gầm xe con / Nguyễn Khắc Trai
Hà Nội : Giao thông vận tải, 2003
255 tr. ; 27 cm.


Tài liệu số:1