Dòng Nội dung
1
C# 2005. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 : Quyển 2: Điều khiển trình chủ đặc biệt và đối tượng ASP.NET 2.0 / Phạm Hữu Khang; Đoàn Thiện Ngân hiệu đính
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007
367 tr. ; 24 cm.

Bộ sách gồm 5 tập. Tập 1: Lập trình cơ bản; Tập 2: Lập trình Window Form ..hướng đối tượng; Tập 4: Lập trình cơ sở dữ liệu; Tập 5: Lập trình ...tuyển dụng nhân sự....
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)