Dòng Nội dung
1
Bài tập Thiết kế kết cấu thép / Trần Thị Thôn
Tp.HCM : ĐHQG Tp.HCM, 2007, 2013
514 tr.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Cẩm nang Kết cấu xây dựng / Bùi Đức Tiển
Hà Nội : Xây dựng, 2013
257 tr. ; Minh họa 17 cm :


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Design of plate and shell structures / Maan H. Jawad.
Bury St. Edmunds, [England] : ASME Press ; : 2004.
xv, 476 p. : ill. ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình Kết cấu xây dựng / Bộ Xây dựng
Hà Nội : Xây dựng, 2012
200 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Kết cấu thép / Nguyễn Tiến Thu
Hà Nội : Xây dựng, 2009
286tr. ; 27cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)