Dòng Nội dung
1
17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm / John C. Maxwell
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
244 tr. ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty / Ronald J. Alsop
Nxb. Trẻ
tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
200 bài tập tình huống và thuật quản lý, kinh doanh : Sách tham khảo / Vũ Huy Từ
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2003
421 tr. ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
64 nước cờ trên bàn thương lượng / Roger Dawson; Nguyễn Kiều Vân dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội; Công ty Sách Thái Hà, 2013
442 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Faso Việt Nam / Phạm Thị Thu Hương; Th.s Phan Thùy Dương hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2017
71 Tr. ; 27 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)