Dòng Nội dung
1
Ba quy luật của hiệu quả / Steve Zaffron: Dave Logan Lê Uyên Thảo dịch
Hà Nội : Lao động xã hội, 2019
318tr. ; 20cm.


Đầu mục:4

2
Bạn không thể đổi hướng gió, nhưng có thể điều khiển cánh buồm : Các nhà quản lý tài ba đã biết, nói và thực hiện những gì / Nic Peeling; Việt Hằng, Thùy Dương dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, Công ty sách Alpha, 2012
247 tr. ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Đảo chiều / Marty Neumeier; Phúc Khánh - Quốc Đạt dịch
Hà Nội : Lao động xã hội, 2010
181tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Đầu tư kinh doanh bất động sản / Phan Thị Cúc, Nguyễn Văn Xa
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
383tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh / David H. Bangs, JR
Hà Nội : Thống kê, 2004
286tr. ; 24cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)