Dòng Nội dung
1
Bài tập - Bài giải phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược
Hà Nội : Thống kê, 2009, 2010
287 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Chiến lược và chính sách kinh doanh / Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006
454tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Công cụ quản trị sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản / Hứa Thùy Trang, Phạm Vũ Khiêm, Nguyễn Tiến Đông
Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2016
299tr. ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần khai thác sản xuất và xây dựng huyện Văn Yên / Phạm Thị Thu Mai; Th.s Phan Thùy Dương hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2016
62 Tr. ; 27 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp / Đoàn Xuân Tiên
Hà Nội : Tài chính, 2009
438tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)