Dòng Nội dung
1
Nguyên lý chung định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp / Nguyễn Minh Hoàng
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008
246 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1