Dòng Nội dung
1
Giáo trình hành vi tổ chức / Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương, Phạm Thị Bích Ngọc
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
279 tr. ; 21 cm.


Tài liệu số:1