Dòng Nội dung
1
4 phong cách làm việc / Robert Bolton, Dorothy Grover Bolton; Thanh Hương, Thanh Ngân dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009
374 tr. ; 21 cm

Cách thức tạo dựng các mối quan hệ đạt hiệu quả cao nhất theo tích cách cá nhân
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
8 yếu tố cạnh tranh nghề nghiệp : Ai là người bị đào thải / Nguyễn Đức Lân biên soạn
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008
287 tr. ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Bản chất quản trị nguồn nhân lực : Gầy dựng 'Đội quân tinh nhuệ' / Business Edge biên soạn
Tp. HCM : Trẻ, 2006
108 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình hành vi tổ chức / Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương, Phạm Thị Bích Ngọc
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
279 tr. ; 21 cm.


Tài liệu số:1

5
Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hpanf thiện quá trình quản trị nhân sự của Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa / Hồ Diệu Linh, ThS: Trần Thị Mơ
Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2020
87tr ; 27cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)