Dòng Nội dung
1
Khám phá Adobe Indesign - Thiết kế dàn trang cơ bản / Chris Botello
Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2019
517 tr. ; 19 x 23 cm.

Giới thiệu về phần mềm dàn trang Adobe InDesign. Hướng dẫn các tính năng của Adobe InDesign CS6 để làm việc với bốn yếu tố cơ bản của layout: văn bản, màu sắc, minh hoạ, hình ảnh
Tài liệu số:1

2
Khám phá Adobe Indesign - Thiết kế dàn trang nâng cao / Chris Botello
Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2019
517 tr. ; 19 x 23 cm.

Hướng dẫn thao tác làm quen với phần mềm dàn trang Adobe InDesign CS6 gồm: Làm việc với ảnh, tạo ảnh đồ hoạ, làm việc với tab và bảng, tạo sách, mục lục và chỉ mục, chuẩn bị, đóng gói và xuất tài liệu để in ấn
Tài liệu số:1