Dòng Nội dung
1
Áp lực đất và tường chắn đất / Phan Trường Phiệt
Hà Nội : Xây dựng, 2012
357 tr. : Minh họa ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
392 tr. ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Bài tập địa chất - cơ học đất và nền móng công trình / Nguyễn Uyên
Hà Nội : Xây dựng, 2012
343 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ học đất / Nguyễn Đình Dũng
Hà Nội : Xây dựng, 2011
321 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Cơ học đất / Phan Hồng Quân
Hà Nội : GDVN, 2012
263 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)