Dòng Nội dung
1
Bài tập lập trình cơ sở / Nguyễn Hữu Ngự
Hà Nội : Giáo dục, 2009
295tr. ; 21cm.


Đầu mục:59 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập pascal / Nguyễn Đức Nghĩa, ... {và những người khác}
Hà Nội : ĐH Bách Khoa, 1996
244tr. ; 21cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Các cơ sở dữ liệu Microsoft Visual C# 2008 lập trình căn bản và nâng cao / Trịnh Thế Tiến, Nguyễn Minh
Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2009
432tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Cấu trúc dữ liệu giải thuật / Bộ môn công nghệ thông tin, trường ĐHCN Việt - Hung
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
tr. ; cm.
Bộ môn công nghệ thông tin

Tài liệu số:1

5
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Đỗ Xuân Lôi
Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2000
308tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)