Dòng Nội dung
1
Giáo trình lý thuyết thống kê / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Thống kê; Trần Ngọc Phác, Trần Thị Kim Thu: Chủ biên
Hà Nội : Thống kê, 2006
514tr. ; 21cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Giáo trình lý thuyết thống kê và phân tích dự báo / Phạm Thị Kim Vân, Chu Văn Tuấn
Hà Nội : Tài chính, 2013
342tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Giáo trình nguyên lý thống kê / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Kim Chung
Hà Nội : Lao động, 2008
121tr. ; 21cm.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:169 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình nguyên lý thống kê / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Kim Chung
Hà Nội : Lao động, 2008
121tr. ; 21cm.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:56 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình nguyên lý thống kê / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Kim Chung
Hà Nội : Lao động, 2008
121tr. ; 21cm.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)