Dòng Nội dung
1
Bảo mật thông tin mô hình và ứng dụng / Nguyễn Xuân Dũng
Hà Nội : Thống kê, 2007
183tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
3
Giáo trình Access và ứng dụng : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Huỳnh Quyết Thắng
Hà Nội : Giáo dục, 2004
194tr. ; 24cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Nguyễn Thái Hà
Hà Nội : Hà Nội, 2007
169tr. ; 24cm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình chương trình dịch / Phạm Hồng Nguyên
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
404 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1