Dòng Nội dung
1
Bài tập vật lí đại cương. Lương Duyên Bình Tập 2, Điện - Dao động - Sóng/
Hà Nội : Lao động, 2012
154tr. ; 21cm.


Đầu mục:53 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập vật lí đại cương. Lương Duyên Bình Tập 2, Điện - Dao động - Sóng/
Hà Nội : Lao động, 2012
154tr. ; 21cm.


Đầu mục:31 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Cơ sở điện học - điện tử / Nguyễn Văn Tuệ, Nguyễn Đình Triết
Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2009
229 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ sở truyền động điện / Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
349 tr. ; 24cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Cung cấp điện, an toàn điện và chống sét : Cho nhà ở và công trình công cộng / Trương Tri Ngộ
Hà Nội : Xây dựng, 2011
179 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)