Dòng Nội dung
1
Điều khiển và giám sát trong công nghiệp / Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Hà Nội : Từ điển Bách Khoa, 2013
302 tr. ; 24 cm

Nội dung sách: Hướng dẫn cài đặt. Điều khiển lập trình với S7200. Kết nối S7200 - WinCC với Opc Server ( PC Access). Tạo giao diện người và máy WinCC. Điều khiển lập trình với Logo.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2