Dòng Nội dung
1
2
Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi / Nguyễn Nam Trung
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2003
580tr. ; 24cm.


Đầu mục:44 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình kỹ thuật vi xử lý / Phạm Hữu lộc, Phạm Quang Trí
TP Hồ Chí Minh : Trường Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh, 2010
313tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình kỹ thuật vi xử lý. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Hồ Khánh Lâm Tập 1 /
Hà Nội : Bưu điện, 2008
538tr. ; 24cm.


Đầu mục:31 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình kỹ thuật vi xử lý. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Hồ Khánh Lâm Tập 1 /
Hà Nội : Bưu điện, 2008
538tr. ; 24cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)