Dòng Nội dung
1
9=10 : 9 yếu tố quyết định điểm 10 trong kinh doanh / Leonard L. Berry; Ánh Nguyệt dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2013
419 tr. ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
3
Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả marketing của công ty TNHH MTV Hân Hà / Hà Quỳnh Như; Th.s Trần Thị Mơ
Hà Nội : Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2017
67 Tr. ; 27 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Đẩy mạnh xúc tiến bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả marketing tại công ty cổ phần đầu tư K&G Việt Nam / Vũ Thị Lan; Th.s Chu Thị Thanh Vân hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2019
54 Tr. ; 27 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Hoàn thiện chính sách Marketing tại Công ty cổ phần và phát triển đầu tư Hoàng Hà / Kiều Thị Nhật Lệ, ThS: Trần Thị Mơ hướng dẫn
Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2020
80tr ; 27cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)