Dòng Nội dung
1
90 ngày đầu tiên làm sếp : Những chiến lược then chốt mang lại thành công cho nhà lãnh đạo mới ở mọi cấp độ / Michael D. Watkins; Ngô Phương Hạnh, Đặng Khánh Chi dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
331 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
BCG bàn về chiến lược / Carl W. Stern, Michael S. Deimler (Biên tập) ; Trần Thị Ngân Tuyến
Hà Nội : Thời đại - DTBooks, 2013
551 tr. : Minh họa ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Giáo trình Quản trị chiến lược / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Ngô Kim Thanh, Lê Thanh Tâm: chủ biên
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009
439tr. ; 24cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình Quản trị chiến lược = / Strategic Management Ngô Kim Thanh :
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
685tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình Quản trị chiến lược = / Strategic Management Ngô Kim Thanh :
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
715tr. ; 24cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)