Dòng Nội dung
1
Bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế / Trần Văn Nam: Trần Thị Nguyệt
Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2019
359tr. ; 24cm.


Đầu mục:4

2
Giáo trình marketing quốc tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Marketing; Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
326tr. ; 21cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Hợn đồng kinh doanh quốc tế / Nguyễn Trọng Đàn
Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2001
207tr. ; 21m.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Hợp đồng kinh doanh Quốc tế = International Business Contrats / Nguyễn Trọng Đàn
Hà Nội : Trường Đại học kinh doanh Hà Nội, 2000
207tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Kinh doanh quốc tế, thách thức của cạnh tranh toàn cầu = International Business the Challenge of Global Competition / Dương Hữu Hạnh
TP Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2010
964tr. ; 24cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)