Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong;Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Mạnh Thế
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
793 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1

3
Giáo trình mô hình toán kinh tế / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa toán kinh tế; Nguyễn Quang Dong; Ngô Văn Thứ; Hoàng Đình Tuấn
Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2006
382tr. ; 21cm.


Đầu mục:47 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Toán cơ bản; Nguyễn Huy Hoàng chủ biên Phần II, Giải tích toán học /
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
241tr. ; 21cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Một số phương pháp tối ưu hóa trong kinh tế / Tô Cẩm Tú
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1997
564tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)