Dòng Nội dung
1
Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm / Hồ Thuần. Hồ Cẩm Hà, Trần Thiên Thành
Hà Nội : Giáo dục, 2008
295tr. ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm / Hồ Thuần. Hồ Cẩm Hà, Trần Thiên Thành
Hà Nội : Giáo dục, 2008
295tr. ; 27cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giảm bậc mô hình và ứng dụng / Đào Huy Du: Vũ Ngọc Kiên
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2019
175tr. ; 24cm.


Đầu mục:4

4
Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong;Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Mạnh Thế
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
793 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1

5
Giáo trình phương pháp tính / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Thu Thủy
Hà Nội : Lao động, 2008
110tr. ; 21cm.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:119 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)