Dòng Nội dung
1
Giáo trình xã hội học / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Xã hội học; Nguyễn Thế Phán chủ biên
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2002
314tr. ; 21cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:134 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Xã hội học / Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phạm Tất Dong; Lê Ngọc Hùng
Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
326tr. ; 21cm.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Xã hội học / Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phạm Tất Dong; Lê Ngọc Hùng
Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
326tr. ; 21cm.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Xã hội học đại cương / Nguyễn Sinh Huy
Hà Nội : Thế giới, 2008
156tr. ; 21cm.


Đầu mục:98 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)