Dòng Nội dung
1
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dùng trong các trường đại học và cao đẳng / Bộ giáo dục và đào tạo
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005
312tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : / Hội đồng trung ương
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002
558tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình xã hội học / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Xã hội học; Nguyễn Thế Phán chủ biên
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2002
314tr. ; 21cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:134 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Hướng dẫn học tập môn xã hội học / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Lương Văn Úc chủ biên
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
207tr. ; 21cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5