Dòng Nội dung
1
Bài tập bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại tín dụng ngân hàng/ Phan Thị Cúc
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
358tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập ứng dụng hệ thống thông tin tài chính ngân hàng / Phan Thị Cúc, Trần Duy Vũ Ngọc Lan
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
292tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
4
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009
264tr. ; 21cm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đầu mục:78 (Lượt lưu thông:117) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:1)

5
Giáo trình kế toán ngân hàng / Nguyễn Thị Thanh Hương, Vũ Thiện Thập
Hà Nội : Thống kê, 2010
703tr. ; 24cm.


Đầu mục:49 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)