Dòng Nội dung
1
Doanh nghiệp với lộ trình tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 / Hà Minh Hiệp
Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2020
206tr. ; 24cm.


Đầu mục:4

2
Giáo trình hạch toán định mức / Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Nguyễn Hữu Thủy chủ biên
Hà nội : Nxb. Hà nội, 2006
90tr. ; 24cm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đầu mục:44 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp / Phan Trung Kiên
Hà Nội : Tài chính, 2015
343tr. ; 24cm.
Trường đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:4

4
Kiến tạo môi trường khởi nghiệp / Huỳnh Thanh Điền
Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2018
110tr. ; 20cm.


Đầu mục:4

5
Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp / Mai Huệ Thu
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
165 tr. ; cm.


Tài liệu số:1