Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học kết cấu : Hệ siêu tĩnh, Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên Tập 2/
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2004
231tr. ; 24cm.


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập cơ học kết cấu. Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên Tập 1, Hệ tĩnh định /
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
208tr. ; 24cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bài tập cơ học kết cấu. Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên Tập 1, Hệ tĩnh định /
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
208tr. ; 24cm.


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Cẩm nang Kết cấu xây dựng / Bùi Đức Tiển
Hà Nội : Xây dựng, 2013
257 tr. ; Minh họa 17 cm :


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Cơ học kết cấu : Hệ siêu tĩnh, Lều Thọ Trình Tập 2/
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
324tr. ; 24cm.


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)