Dòng Nội dung
1
C# 2005. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 : Quyển 2: Điều khiển trình chủ đặc biệt và đối tượng ASP.NET 2.0 / Phạm Hữu Khang; Đoàn Thiện Ngân hiệu đính
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007
367 tr. ; 24 cm.

Bộ sách gồm 5 tập. Tập 1: Lập trình cơ bản; Tập 2: Lập trình Window Form ..hướng đối tượng; Tập 4: Lập trình cơ sở dữ liệu; Tập 5: Lập trình ...tuyển dụng nhân sự....
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Các cơ sở dữ liệu Microsoft Visual C# 2008 lập trình căn bản và nâng cao / Trịnh Thế Tiến, Nguyễn Minh
Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2009
432tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng / Phạm văn Ất, Lê Trường Thông
Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2011
495tr. ; 24cm.


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình lập trình hướng đối tượng với C++ / Vũ Thanh Hiền,
Hà Nội : Thống kê, 2003
192tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu
Hà Nội : Giáo dục, 2007
259tr. ; 27cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)