Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình kỹ năng giao tiếp / Nguyễn văn Hùng, Hoàng Văn Phúc, Lê Viết Lâm
Hà Nội : Tài chính, 2022
436 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1

3
Giáo trình kỹ năng thuyết trình / Dương Thị Liễu
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
311tr. ; 21 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Kỹ năng thuyết trình
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
89 tr. ; cm.
Trung tâm Đào tạo và Bỗi dưỡng

Tài liệu số:1

5
Presentations in English : Find your voice as a presenter

98tr. ; 27cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)