Dòng Nội dung
1
Cung cấp điện / Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
792tr. ; 27cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm 13 chương chia làm 2 phần: Phần 1: Chương 1 và 2: Nêu khái quát về hệ thống cung cấp điện và những phương pháp tính toán. Chương 3: Các phương pháp xác định phụ tải tinh toán Chương 4: Nội dung chọn phương án cung cấp điện Chương 5: Trình bày cách chon vị trí, số lượng và công suất của trạm Chương 6: Nội dung tính toán về điện Phần 2: Chương 7: Tính toán ngắn mạnh trong hệ thống cung cấp điện. Chương 8: Lựa chọn các phần tử trong hệ thống cung cấp điện. Chương 9: Bảo vệ Rơle và tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện. Chương 10: Nối đất và chống sét. Chương 11: Nâng cao chất lượng điện năng trong hệ thống cung cấp điện. Chương 12: Tiết kiệm điện năng và nâng cao hệ số công suất . Chương 13: Kỹ thuật chiếu sáng.
Đầu mục:61 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:1)

2
Cung cấp điện / Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
792tr. ; 27cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm 13 chương chia làm 2 phần: Phần 1: Chương 1 và 2: Nêu khái quát về hệ thống cung cấp điện và những phương pháp tính toán. Chương 3: Các phương pháp xác định phụ tải tinh toán Chương 4: Nội dung chọn phương án cung cấp điện Chương 5: Trình bày cách chon vị trí, số lượng và công suất của trạm Chương 6: Nội dung tính toán về điện Phần 2: Chương 7: Tính toán ngắn mạnh trong hệ thống cung cấp điện. Chương 8: Lựa chọn các phần tử trong hệ thống cung cấp điện. Chương 9: Bảo vệ Rơle và tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện. Chương 10: Nối đất và chống sét. Chương 11: Nâng cao chất lượng điện năng trong hệ thống cung cấp điện. Chương 12: Tiết kiệm điện năng và nâng cao hệ số công suất . Chương 13: Kỹ thuật chiếu sáng.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp / Nguyễn Hữu Khải
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009
287tr. ; 24cm.


Đầu mục:96 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp : Phần điện / Huỳnh Đức Hoàn
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2017
258tr. ; 24cm.


Đầu mục:4

5
Giáo trình thiết kế cấp điện / Vũ Văn Tẩm, Ngô Hồng Quang
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009
315tr. ; 24cm.


Đầu mục:91 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)