Dòng Nội dung
1
7 thói quen để thành đạt / Stephen R. Covey
Nxb. Trẻ, 2007
tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

2
Quản trị marketing / Trường đại học kinh tế quốc dân; Trương Đình Chiến
Đại học kinh tế quốc dân : Hà Nội, 2011
463tr. ; 21m.
Trường đại học kinh tế quốc dân

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức / Phạm Vũ Khiêm: Hứa Thùy Trang
Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2018
199tr. ; 21cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)