Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : Tập 1: Mạch điện cơ bản. (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
280 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Bài tập Cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : Tập 2: Mạch điện chức năng. (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
267 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Bài tập lý thuyết mạch / Đỗ Huy Giác chủ biên [ và những người khác]
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
215tr. ; 27cm.


Đầu mục:102 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bài tập lý thuyết mạch. Phần I (Mạch tuyến tính và nguồn hằng) / Nguyễn Quân
TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 1993
293 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Bài tập mạch điện : Tính toán , mô phỏng mạch điện dùng phần mềm TINA / Lê Mỹ Hà
Tp. Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2017
352tr. ; 24cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)