Dòng Nội dung
1
Bài tập kỹ thuật điện / Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Võ Huy Hoàn, Trương Ngọc Tuấn
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
104tr. ; 24cm.
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Đầu mục:146 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập kỹ thuật điện : Dùng cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Hà Nội : Giáo Dục, 2008
192 tr. ; 24 cm

Tóm tắt lý thuyết: - 96 bài tập đã giải -152 bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đáp án
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Bài tập Kỹ thuật điện : Trắc nghiệm và tự luận / Phan Thị Huệ
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2012
145 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Bài tập Kỹ thuật điện cao áp / Hồ Văn Nhật Chương
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2012
274 tr. : Minh họa ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu tính toán thiết kế kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2001
291 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)