Dòng Nội dung
1
Công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa / Nguyễn Đăng Hùng
Hà Nội : Bách khoa, 2006, 2013
444 tr., 435 tr. ; 24 cm, 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Công nghệ và thiết bị sản xuất xi măng poóc lăng / Vũ Đình Đấu
Hà Nội : Xây dựng, 2010
310 tr. : minh họa ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Công nghệ vật liệu khoáng cách âm - cách nhiệt / Nguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Văn Chánh
Hà Nội : Xây dựng, 2005
2010 : minh họa ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình thí nghiệm vật liệu xây dựng / Nguyễn Cao Đức
Hà Nội : Xây dựng, 2013
98tr. ; 27cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình thí nghiệm vật liệu xây dựng / Nguyễn Cao Đức và các tác giả khác
Hà Nội : Xây dựng, 2010
98 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)