Dòng Nội dung
1
Kết cấu thép. Tập 2: Công trình dân dụng và công nghiệp : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc / Phạm Văn Hội và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
358 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)

2
Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp / Phạm Minh Hà chủ biên, Đoàn Tuyết Ngọc
Hà Nội : Xây dựng, 2012
103 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Tuổi thọ mỏi của kết cấu thép ngoài biển / Phan Văn Khôi
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1997
280 tr. ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)